5 Niedziela po Trójcy Świętej 21.07.2019

„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”. Efezjan 2,8

 

Tekst:  Ewangelia Mateusza 9,35-10,1.5-10  
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 28.07.2019 – 6 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30

Jasienica 9.00 i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.30

„Betania” 10.00

2. PZK w Brennej 04 sierpnia godz. 10.00 kazanie wygłosi ks. Alfred Borski ze Skoczowa. Po nabożeństwie piknik parafialny.

3. Kolacja dla kobiet odbędzie się 16 sierpnia o 18.00 w Papuga Park Hotelu. Temat: Co znaczy posłuszeństwo Chrystusowi? Gościem będzie p. Ilona Hajewska, śpiewać będzie Zespół Cantate. Koszt 40 złotych zapisy w kancelarii parafialnej.

4. Do nabycia jest nowy wakacyjny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

 

5. Dnia 24 lipca 1919 roku Sejm Polski uchwalił ustawę o Policji Państwowej. Dzisiejsza Policja jest sukcesorem tej ustawy, co oznacza, że właśnie w tych dniach obchodzi 100-lecie swojego istnienia. Kapelan Policji ks. Marek Twardzik prosi o włączenie funkcjonariuszy Policji do modlitwy.