3 Niedziela po Trójcy Świętej 07.07.2019

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. Ewangelia Łukasza 19,10

 

Tekst:  1 Tymoteusz 1,12-17  
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj nabożeństwo z komunią świętą
  • Dzisiaj w Świętoszówce o 10.30  – Pamiątka Założenia Kaplicy. Kazanie ks. Karol Długosz z Bielska.
  • 14.07.2019 – 4 Niedziela po Trójcy Świętej

Zmiana godzin, czas letni:

Świętoszówka 7.30;

Jasienica 9.00;

Jaworze 10.30;

„Betania” 10.00 z komunią św.

2.

  • PZK w Wiśle Czarnem 14 lipca godz. 10.00 kazanie wygłosi diakon Paweł Gumpert.
  • PEA w Skoczowie zaprasza na PZK w Dębowcu 14 lipca o 10.00; kazanie wygłosi ks. Henryk Reske z Orzesza.
  • PEA w Goleszowie zaprasza na PZK w Kisielowie o 10.30; kazanie ks. Artur Woltman ze Starego Bielska.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

4. Tegoroczna półkolonia dla dzieci od 8 do 14 lipca. Koszt 30 złotych.

5. Kolacja dla kobiet odbędzie się 16 sierpnia o 18.00 w Papuga Park Hotelu. Temat: Co znaczy posłuszeństwo Chrystusowi? Gościem będzie p. Ilona Hajewska, śpiewać będzie Zespół Cantate. Koszt 40 złotych zapisy w kancelarii parafialnej.

6. Zapowiedzi: Piotr Jakubiczka urodzony w Bielsku-Białej, syn Andrzeja i Bożeny z domu Nowak, zamieszkały w Bielsku-Białej, wyznania rzymsko-katolickiego i Dominika Tomaszek urodzona w Bielsku-Białej, córka Józefa i Mirosławy z domu Jachniak, zamieszkała w Jasienicy wyznania ewangelickiego.