Święto Trójcy Świętej 16.06.2019

„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” Izajasz 6,3

Tekst:  2 Koryntian 13,11-13
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw

  • 23.06.2019 – 1 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica godz. 8.00 ;

Jaworze godz. 10.00 i wieczorne o godz. 18.00;

Świętoszówka godz. 10.00

  • 19.06.2019 – Zakończenie roku szkolnego

Jasienica godz. 16.00 ;

Jaworze godz. 17.30;

2.

  • PZK w Cisownicy 23 czerwca o 10.00. Kazania wygłoszą ks. Władysław Wantulok i ks. Marcin Podżorski z Cieszyna.
  • PZK w Starym Bielsku 23 czerwca o 9.30. Kazanie ks. Sławomir Sikora ze Szczecina. Po nabożeństwie piknik parafialny.
  • W czwartek 20 czerwca w Boże Ciało nabożeństwo na Równicy „Przy kamieniu” o 10.00. Kazanie ks. Marek Londzin z Dzięgielowa.
  • W sobotę 22 czerwca w amfiteatrze w Jaworzu odbędzie się XV Międzynarodowy Koncert Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej. Początek o godz. 15.00. Szczegóły na plakacie.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

4. Zjazd delegatów BPGA w Hołdunowie w czwartek. O 10.00 walne zgromadzenie wyborcze. W czasie Zjazdu ogłoszone zostaną wyniki tegorocznej zbiórki i jej podział. O 12.30 nabożeństwo. Kazanie wygłosi prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina.

5. Do odebrania nowy numer Zwiastuna. Prenumerata na Zwiastuna na 2 półrocze 60 złotych.

6. Prowadzony jest nabór do szkół średnich i wyższych. Po nabożeństwie można zabrać biuletyn informacyjny LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej. W gablocie parafialnej jest informacja Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej o rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia.

7. Zapowiedzi: Paweł Adamiec urodzony w Kozienicach, syn Stanisława i Jadwigi z domu Wąsik, zamieszkały w Warszawie, wyznania rzymsko-katolickiego i Katarzyna Mucha, urodzona w Bielsku-Białej, córka Jana i Grażyny z domu Sznyr, zamieszkała w Warszawie, wyznania ewangelickiego.