6 Niedziela po Wielkanocy 02.06.2019 (Exaudi)

„A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę”. Ewangelia Jana 12,32

Tekst:  Ewangelia Mateusza 7,13-16
ks. W. Wantulok, Ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 09.06.2019 – Zesłanie Ducha Świętego

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00

  • 10.06.2019 – II Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30;

2. PEA w Wiśle Malince zaprasza na PZK 9 czerwca o 10.15. Kazanie wygłosi bp senior ks. Jan Szarek.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18.00,

- w piątek spotkanie młodzieży o 18.00 w Jaworzu.

4. Trwa zbiórka ofiar na fundusz Bratniej pomocy im. Gustawa Adolfa. Zbiórka ofiar potrwa do świąt Zesłania Ducha Świętego.

5. Prenumerata na Zwiastuna na 2 półrocze 60 złotych.

6. PTEw zaprasza na spotkanie 3 czerwca o 18.00. Temat: Mikołaj Rej – ojciec literatury polskiej i protestancki publicysta – w 450 rocznicę śmierci. Temat przedstawi p. Małgorzata Kobiela-Gryczka.

7. Za tydzień będą ograniczenia ruchu na terenie Jaworza w związku z „Biegiem po Zdrój”. Informacja z mapką umieszczona jest w gablocie.