Święta Wielkanocy

 „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła”. Objawienie św. Jana 1,18

1. Porządek nabożeństw: 

  • 22.04.2019 –  Poniedziałek Wielkanocny

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00

  • 28.04.2019 –  1 Niedziela po Wielkanocy

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18:00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00.

3. Nastąpiła zmiana godzin urzędowania kancelarii parafialnej. Do południa kancelaria czynna jest od 10.00 do 12.00.

4. Do nabycia jest świąteczny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

5. Zapowiedzi:

  • Marcin Olewiński, urodzony w Olkuszu, syn Ryszarda i Barbary z domu Klimaj, zamieszkały w Olkuszu, wyznania rzymsko-katolickiego i Aleksandra Szczugiel, urodzona w Bielsku-Białej, córka Adama i Jolanty z domu Obracaj, zamieszkała w Świętoszówce, wyznania ewangelickiego, oboje stanu wolnego.

6. Życzenia świąteczne biskupa Kościoła:

 Drogie siostry, drodzy bracia w Jezusie Chrystusie!

Przyjmijcie proszę najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech nasze kościoły i domy wypełni radość, nadzieja i Dobra Nowina o Zbawicielu, który daje człowiekowi życie. W czasie tych szczególnych Świąt proszę Was o zastanowienie się nad wersetem przeznaczonym w przewodniku „Z Biblią na co dzień” na Poniedziałek Wielkanocny: „Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam.” (J 20,21) Koresponduje on z biblijnym hasłem bieżącego roku: „Szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps 34,15). 

Banalne wydaje się stwierdzenie, że wszyscy potrzebujemy pokoju wewnętrznego, pokoju rodzinnego i wreszcie pokoju w społeczeństwie, którego jesteśmy częścią. To co wydaje się oczywiste i proste często jednak nam umyka. Szukamy, pragniemy i zabiegamy o tak wiele, siejąc często niepokój wokoło. Bóg przypomina nam dziś, że powołani jesteśmy do tego, by tworzyć pokój. Nasz Zbawiciel wysyła nas w świat bliski i daleki, żebyśmy po chrześcijańsku nieśli bezinteresowną miłość, zamieniali zło
w dobro i wskazywali na prawdziwy pokój darowany przez Boga. 

Zdaję sobie sprawę, że ten pokój nie jest czymś łatwym do osiągnięcia, ale bardzo często wymaga od nas wyrzeczeń, zaparcia się samego siebie
i naprawdę wiele cierpliwości w relacjach międzyludzkich. Potrzebujemy otwartości i poczucia odpowiedzialności za siebie nawzajem – w rodzinach, parafiach, miejscach pracy. Bóg jednak nie tylko powołuje, ale także daje siłę i wskazuje narzędzia, z których możemy skorzystać. 

Jednym z tych narzędzi jest modlitwa, w której widzimy lepiej siebie i innych, mierzymy się z własnymi potrzebami, trudnościami i grzechami. Nie znam osobiście Was wszystkich, każdej i każdego z osobna. Nie wiem więc, w jakiej jesteście teraz sytuacji życiowej i duchowej. Nie zaglądam w zakamarki duszy i nie próbuję zgadywać, z czym przychodzicie do kościoła w Wielkanoc, co przynosicie pod krzyż Jezusa i do pustego grobu. Zapewniam jednak, że cały Kościół otaczam modlitwą i proszę, by pełen miłości Bóg uczył nas troski o pokój. Jednocześnie proszę Was o modlitwę za siebie nawzajem – Wasze rodziny, parafie, nasz Kościół, przyjaciół
 i nieprzyjaciół, znanych i obcych, ludzi różnych wyznań i poglądów. Niech dobry Bóg poprzez Jezusa Chrystusa otwiera ludzkie serca i wprowadza wszędzie pokój, a szczególnie tam, gdzie jest on potrzebny najbardziej. 

Z radosnym wielkanocnym pozdrowieniem, 

bp Jerzy Samiec