Niedziela Przedpostna 03.03.2019

„Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym”. Ewangelia Łukasza 18,31

 

Tekst: Ewangelia Łukasza 10,38-42  
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw: 

  • 10.03.2019 – 1 Niedziela Postu

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 9.00 spowiedź i komunia św. i 10.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00

  • 08.03.2019 – nabożeństwa pasyjne Jasienica 16.00; Jaworze 17.30 Słowem Bożym służyć będzie ks. Leszek Czyż z Wisły Malinki;

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań w Jaworzu o 15.00,

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18:00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18:00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

3. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 04.03.2019 o 18:00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Postać Stanisława Hadyny – kompozytora i literata w 100 rocznicę urodzin”. Temat przedstawi p. Anna Guznar z Ustronia.

4. Rozpoczynamy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”, która potrwa do Wielkiego Tygodnia. W tym roku pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Skarbonki w kancelarii parafialnej i przy wyjściu z kościołów;

5. Z karty żałobnej: w wieku 59 lat zmarł śp. Bolesław Wątroba zamieszkały w Bielsku-Białej Pogrzeb odbył się w czwartek 28.02.2019 w Jaworzu.