4 Niedziela Postu Laetare 31.03.2019

„Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”. Ewangelia Jana 12,24

 

Tekst:  Ewangelia Jana 6,47-51   
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw: 

  • 07.04.2019 – 5 Niedziela Postu

Jasienica 8.00 z Komunią Św.;

Jaworze 9.00 spowiedź i Komunia Św. i 10.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania”10.00 z Komunią Świętą

  • 05.04.2019 – nabożeństwa pasyjne

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30

Słowem Bożym służyć będzie ks. Jan Sztwiertnia.  Po nabożeństwach spowiedź i komunia święta.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18:00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18:00,

3. Od jutra do środy uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Jaworzu i Jasienicy będą mieli rekolekcje pasyjne według ustalonego planu.

4. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 1 kwietnia o 18.00. Temat spotkania: Ochrona środowiska w kodeksie myśliwych. Temat przedstawi ks. Dariusz Madzia z Istebnej.

5. Trwa akcja Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”, która potrwa do Wielkiego Tygodnia. W tym roku pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Skarbonki w kancelarii parafialnej i przy wyjściu z kościołów.

6. Do modlitwy chcemy załączyć chorą współsiostrę, która przebywa w szpitalu.