5 Niedziela przed Postem 03.02.2019

„Nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga”. 1 Koryntian 4,5

 

Tekst: 1 Koryntian 1,4-9  
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw: 

  • 10.02.2019 – 4 Niedziela przed Postem

Jaworze 8.00

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

3. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 10.02.2019 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2018 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2018 rok i przyjąć preliminarz na 2019 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

4. Nabożeństwa szkółki niedzielnej we wszystkich punktach na okres ferii są odwołane

5. Z karty żałobnej: w wieku 79 lat zmarł śp. Andrzej Wiencek zamieszkały w Jaworzu Pogrzeb odbył się w sobotę 02.02.2019 w Jaworzu.