4 Niedziela przed Postem 10.02.2019

„Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich”. Psalm 66,5

 

Tekst: Ewangelia Marka 4,35-41  
ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw: 

  • 17.02.2019 – 3 Niedziela przed Postem

Jasienica 8.00 ze sp. i kom. św. ;

Jaworze 10.00 ze sp. i kom. św. ;

Świętoszówka 10.00 ze sp. i kom. św.;

„Betania” 10.00 ze sp. i kom. św.;

Jaworze nabożeństwo wieczorne o 18.00

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

3. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 10.02.2019 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2018 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2018 rok i przyjąć preliminarz na 2019 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.

4. Nabożeństwa szkółki niedzielnej na okres ferii są odwołane;

5. Z karty żałobnej: w wieku 76 lat zmarła śp. Krystyna Kominek z domu Mendrok, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 09.02.2019 w Jasienicy.