3 Niedziela przed Postem 17.02.2019

„Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia”. Daniel 9,18

 

Tekst: Kaznodziei Salomona 7,15-18  
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw: 

  • Dzisiaj nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 24.02.2019 – 2 Niedziela przed Postem

Jasienica 8.00 i nabożeństwo wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30.

3. 01.03.2019 – Światowy Dzień Modlitwy w Jaworzu o 17.30.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.