2 Niedziela przed Postem 24.02.2019

 „Dziś jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”. Hebrajczyków 3,16

  

Tekst: Dzieje Apostolskie 16,9-15  
ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw: 

  • Dzisiaj nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00;
  • 01.03.2019 – nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy

w Jaworzu o 17:30. Liturgię przygotowały chrześcijanki ze Słowenii. Słowem Bożym służyć będzie mgr teol. Małgorzata Cholewik. Serdecznie zapraszamy. Po nabożeństwie spotkanie Koła Pań;

  • 03.03.2019 – Niedziela Przedpostna

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18:00

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18:00

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00

- w piątek spotkanie młodzieżowe w Jasienicy o 18:00

- w sobotę nauka konfirmacyjne dla młodszej grupy konfirmantów o 8:00. Starsza grupa uczestnicy w diecezjalnym spotkaniu konfirmantów, które odbywać się będzie w Bielsku o 11:00.

3. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

4. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 04.03.2019 o 18:00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Postać Stanisława Hadyny – kompozytora i literata w 100 rocznicę urodzin”. Temat przedstawi p. Anna Guznar z Ustronia.