Ostatnia Niedziela po Epifanii 27.01.2019

„Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą”. Izajasz 60,2

 

Tekst: 2 Mojżeszowa 3,18a.10.13-14  
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw: 

  • 03.02.2019 – 5 Niedziela przed Postem

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00

Wszystkie nabożeństwa z komunią świętą.

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W „Betanii” o 8.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza o 8.00; grupa starsza o 9.15.

3. 01.02.2019 piątek – koncert kolęd w wykonaniu piosenkarki Eleni w kościele w Jaworzu o g. 17:00.

4. PTEw zaprasza na spotkanie 4 lutego o 18.00 w sali parafialnej. Będzie to spotkanie sprawozdawcze oddziału za 2018 rok.

5. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 10.02.2019 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2018 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2018 rok i przyjąć preliminarz na 2019 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

6. Z karty żałobnej: w wieku 64 lat zmarła śp. Halina Brodocz z domu Bolek zamieszkał w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się w środę 30.01.2019 w kościele Pojednania we Wieszczętach o g. 13:00