Zmarł ks. radca Ryszard Janik

W Jaworzu, w wieku 88 lat, zmarł ks. radca Ryszard Janik, teolog i kaznodzieja. Emerytowany proboszcz parafii w Jaworzu, wieloletni radca Konsystorza oraz prezes BPGA.

Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godzinie 12.00, w piątek 30 listopada 2018r. w kościele w Jaworzu.

Zgodnie z życzeniem rodziny zmarłego pochówek śp. ks. Ryszarda Janika nastąpi na cieszyńskim cmentarzu jedynie w gronie najbliższej rodziny. Prosimy zarówno duchownych, członków jaworzańskiej parafii, jak i pozostałe osoby o uszanowanie tej prośby.

Zamiast kwiatów na grób rodzina prosi o składanie ofiar na parafię ewangelicką w Jaworzu, które można wpłacać w kancelarii parafialnej w Jaworzu lub na konto:
96 8117 0003 0000 0778 2000 0010

Ks. Ryszard Janik urodził się 7 stycznia 1930 roku w Cieszynie jako syn Józefa i Marii z domu Miech. Od najmłodszych lat angażował się w służbę w swojej rodzinnej parafii – od szóstego roku życia nosił krzyż podczas uroczystości pogrzebowych, a mając kilkanaście lat służył jako dzwonnik w kościele Jezusowym. Śpiewał także w chórze parafialnym.

W Cieszynie ukończył Liceum Administracyjno-Handlowe. W 1951 roku rozpoczął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które kontynuował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia ukończył w 1956 roku z tytułem magistra teologii.

Ordynowany 8 kwietnia 1956 roku w kościele ewangelickim w Jaworzu przez bpa Karola Kotulę w asyście ks. seniora Oskara Michejdy i ks. seniora Edmunda Friszke. Z dniem ordynacji został skierowany jako wikariusz do parafii w Olsztynie na Mazurach, a 15 grudnia został przeniesiony do Jaworza, gdzie był wikariuszem u boku ks. Jana Lasoty.

Po przejściu ks. Jana Lasoty w stan spoczynku, w 1960 roku, ks. Ryszard Janik został wybrany proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu i pozostawał nim nieprzerwanie do roku 1995.

Przez 34 lata służył w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, jako jej wiceprzewodniczący (1962 – 1980) i prezes (1980 – 1996).

Członek Polskiego Oddziału Światowej Federacji Luterańskiej w latach 1972-1997. Pracował także w Komisji mieszanej: Polska Rada Ekumeniczna – komisja ekumeniczna Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego.

Członek Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Zwiastun w latach 1975-1981. Był rzecznikiem dyscyplinarnym duchownych (1965).

Członek Synodu Kościoła w latach 1972-1990 oraz radca Konsystorza przez pięć kadencji (1965-1990).

Ksiądz Ryszard Janik był cenionym mówcą. W swoich kazaniach zachęcał do pogłębiania wiary i życia w świętości zgodnie ze Słowem Bożym. Publikował wiele artykułów oraz kazań na łamach „Zwiastuna” i „Kalendarza Ewangelickiego”. Wydał postyllę do tekstów Starego Testamentu: „Daj, bym głos Twój słyszał”. Napisał historię parafii w Jaworzu zatytułowaną: „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu – od reformacji XVI w po współczesność”.

Został uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami: Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”, wyróżnieniem „Za całokształt działalności twórczej przy poszukiwaniu pisanych śladów naszej przeszłości”, Laurem Srebrnej Cieszynianki, pamiątkowym medalem Sandhausen (Niemcy) „Za wkład w partnerstwo i przyczynek dla Wspólnego Domu Europy”, Nagrodą im. ks. Leopolda Otto za współdziałanie na rzecz pojednania między narodami.

Pozostawił żonę Rutę, z którą przeżył w małżeństwie 62 lata oraz córkę Lidię i syna Piotra, proboszcza parafii Wieszczęta-Kowale.

Źródło: bik.luteranie.pl