Trzecia Niedziela przed końcem roku kościelnego 11.11.2018

„Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”. 2 Koryntian 6,2

Tekst: Hiob 14,1-6  
ks. Władysław Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

18.11.2018 – 3 Niedziela przed końcem roku kościelnego

Jasienica 8.00 z komunią świętą;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00;

Jaworze 10.00 z komunią świętą i wieczorne o 18.00

W przyszłą niedzielę prosić będziemy o ofiarę na fundusz stypendialny im. ks. Marcina Lutra.

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W „Betanii” o 8.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

  • Dzisiaj w Jaworzu odbędzie się dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości po którym odbędzie się procesjonalne przejście pod pomniki w celu złożenia wiązanek kwiatów. W nabożeństwie wezmą udział wszystkie władze samorządowe, społeczne i organizacje oraz kościoły działające na terenie Gminy.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 17.00 w „Betanii”,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

- w piątek spotkanie młodzieży grającej na instrumentach i chętnych do śpiewu w Jasienicy o 17.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 8.00; starsza o 9.15.

3. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji „Prezent pod choinkę”.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna. Prenumerata Zwiastuna na 2019 rok 120 zł, 1 półrocze 60 zł.