22 Niedziela po Trójcy Św. 28.10.2018

„U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano”. Psalm 130,4

Tekst: Rzymian 7,14-25a 
ks. Władysław Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 31.10.2018 – Święto Reformacji

Jasienica 16.00 nabożeństwo z liturgią młodzieżową,

Jaworze 17.30

  • 01.11.2018 – Pamiątka Umarłych

Jasienica 15.00;

Jaworze 15.00

  • 04.11.2018 – 23 Niedziela po Trójcy Św.

Jasienica 8.00 ze sp. i kom. św;

Jaworze 10.00 ze sp. i kom. św;

Świętoszówka 10.00 ze sp. i kom. św; ;

„Betania” 10.00 ze sp. i kom. św.

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W „Betanii” o 8.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” odwołana,

- w środę próba zespołu Cantate o 19.00.

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 8.00; starsza o 9.15.

3. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 5 listopada o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: 100 rocznica połączenia Senioratu Cieszyńskiego z Konsystorzem w Warszawie. Temat przedstawi dr Łukasz Barański z Goleszowa.

4. Dzisiaj odbędzie się w Cieszynie nabożeństwo z okazji 100-lecia przyłączenia Senioratu (diecezji) Cieszyńskiej do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nabożeństwo w kościele Jezusowym rozpocznie się o 17.00. Wyjazd autokarów o 15.00 z Placu Kościelnego w Jaworzu i parkingu przy Gimnazjum w Jasienicy. W Świętoszówce 14.45.

5. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej.

6. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki można zabrać z kancelarii parafialnej.

7. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

8. Od poniedziałku do czwartku, przy cmentarzu w Jaworzu prowadzona będzie sprzedaż chryzantem.

9. 1 listopada na cmentarzach odbędzie się kwesta cmentarna. W Jaworzu kwestować będą członkowie PTEw, w Jasienicy członkowie Rady Parafialnej.