Dziękczynne Święto Żniw 30.09.2018

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”. Psalm 145,15

Tekst: I Tymoteusz 4,4-5
ks. Władysław Wantulok, ks. Andrzej Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj Komunia Święta. Prosić będziemy o ofiarę na Domy Opieki naszego Kościoła.
  • 07.10.2018 – 19 Niedziela po Trójcy Św.

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00

  • Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W „Betanii” o 8.30

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary, które przyozdobiły ołtarz żniwny, za chleby które ofiarowała firma p. Mariana Mrowca, którymi chcemy obdarować każdego uczestnika nabożeństwa, chleby

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00 w sali koło kancelarii,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

- w piątek spotkanie młodzieży grającej na instrumentach i chętnych do śpiewu w Jasienicy o 17.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna: – grupa młodsza o 8:00, grupa starsza o 9:15

4. PTEw zaprasza na spotkanie 1 października o 18.00 w sali parafialnej. Temat spotkania: „Ewangelicy w walce o niepodległość” przedstawi dr Łukasz Barański z Goleszowa.

5. Parafia w Bielsku zaprasza na koncert „Ewangelicy dla Niepodległej” 13 października o 17.00. Szczegóły na plakacie.

6. 28 października odbędzie się w Cieszynie nabożeństwo z okazji 100-lecia przyłączenia Senioratu (diecezji) Cieszyńskiej do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nabożeństwo rozpocznie się o 17.00. Parafia zamówiła autobusy, które zawiozą i przywiozą wszystkich chętnych bez żadnych opłat. W celach organizacyjnych prosimy o zapisywanie się na listę. Jest to niedziela handlowa i samochodem nie zaparkuje się w Cieszynie z powodu prowadzonych tam remontów.

7. Od dzisiaj rozpoczynamy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

8. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 7.10.2018 roku Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru nowej Rady Parafialnej. Zgromadzenie odbędzie się w trzech punktach naszej Parafii w Jaworzu, Jasienicy i Świętoszówce po nabożeństwach. W każdym miejscu wybierani będą kandydaci z tej części naszej parafii tzn.: w Jaworzu głosują mieszkańcy Jaworza i Bielska na radnych z Jaworza; w Jasienicy głosują mieszkańcy Jasienicy i Rudzicy na radnych z Jasienicy; w Świętoszówce głosują mieszkańcy Świętoszówki, Bierów, Grodźca i Łazów na radnych z Świętoszówki. We wszystkich miejscach będzie się głosowało na jedną listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Prawo do głosowania posiadają osoby, które w dniu wyborów skończyły 18 lat i mają opłaconą składkę kościelną lub są z niej zwolnieni. Listy kandydatów umieszczona są w gablotach parafialnych.

9. Zapowiedzi:

  • Łukasz Paweł Wolny urodzony w Żywcu, syn Janusza i Jolanty z domu Kliś, zamieszkały w Lipowej, wyznania rzymskokatolickiego i Klaudia Iwona Mendroch, urodzona w Bielsku-Białej, córka Zbigniewa i Małgorzaty z domu Denkowska, zamieszkała w Jaworzu, wyznania ewangelickiego