17 Niedziela po Trójcy Świętej 23.09.2018

„Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza”. 1 Jana 5,4

Tekst: Izajasz 49,1-6 
ks. Andrzej Krzykowski

 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 30.09.2018 – Dziękczynne Święto Żniw

Jaworze  10.00 z komunią świętą. Prosić będziemy o ofiarę na Domy Opieki naszego Kościoła. Prosimy o dary na przyozdobienie ołtarza.

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

- w piątek spotkanie młodzieży grającej na instrumentach i chętnych do śpiewu w Jasienicy o 19.00.

3. PTEw zaprasza na spotkanie 1 października o 18.00 w sali parafialnej. Temat spotkania: „Ewangelicy w walce o niepodległość” przedstawi dr Łukasz Barański z Goleszowa.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

5. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 7.10.2018 roku Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru nowej Rady Parafialnej. Zgromadzenie odbędzie się w trzech punktach naszej Parafii w Jaworzu, Jasienicy i Świętoszówce po nabożeństwach. W każdym miejscu wybierani będą kandydaci z tej części naszej parafii tzn.: w Jaworzu głosują mieszkańcy Jaworza i Bielska na radnych z Jaworza; w Jasienicy głosują mieszkańcy Jasienicy i Rudzicy na radnych z Jasienicy; w Świętoszówce głosują mieszkańcy Świętoszówki, Bierów, Grodźca i Łazów na radnych z Świętoszówki. We wszystkich miejscach będzie się głosowało na jedną listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Kandydatów można zgłaszać, lub samemu można zgłosić się jako kandydat. Każdy kandydat musi podpisać stosowną zgodę. Formularz jest do pobrania w kancelarii parafialnej. Lista kandydatów po zatwierdzeniu przez Radę Parafialną zostanie umieszczona w gablotach parafialnych we wszystkich filiałach. Prawo do głosowania posiadają osoby, które w dniu wyborów skończyły 18 lat i mają opłaconą składkę kościelną lub są z niej zwolnieni. Zgłoszenia kandydatów do dzisiaj.

6. Zapowiedzi:

  • Damian Krzysztof Niedzielski urodzony w Bielsku-Białej, syn Krzysztofa i Renaty z domu Kukla, zamieszkały w Jasienicy i Olga Katarzyna Sochacka urodzona w Bielsku-Białej, córka Jerzego i Beaty z domu Wiatrowska, zamieszkała w Bielsku-Białej, oboje wyznania ewangelickiego
  • Adam König urodzony w Bielsku-Białej, syn Józefa i Renaty, zamieszkały w Jasienicy, wyznania ewangelickiego i Izabela Pawlik urodzona w Bielsku-Białej, córka Marka i Magdaleny, zamieszkała w Bielsku-Białej, wyznania rzymsko-katolickiego.