16 Niedziela po Trójcy Świętej 16.09.2018

„Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię”. 2 Tymoteusza 1,10

Tekst: Dzieje Apostolskie 12,1-11 
ks. Władysław Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 23.09.2018 – 17 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze  10.00;

Jasienica 8.00 i wieczorne o 18.00

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00

2. Parafia w Goleszowie zaprasza na Pamiątkę Poświęcenia Kościoła w Kozakowicach Dolnych. Nabożeństwo odbędzie się w niedzielę 23 września 2018 r. o godz. 10:30. Słowem Bożym służyć będzie ks. Władysław Wantulok.

Dzisiaj  o godz. 18:00 w kościele ewangelickim w Goleszowie odbędzie się koncert pt. Zespół „Śląsk” dla Niepodległej. W programie najbardziej znane i najpiękniejsze pieśni patriotyczne. Wstęp wolny.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

- w piątek spotkanie młodzieży grającej na instrumentach i chętnych do śpiewu w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza 8.00; starsza 9.15,

4. W przyszłą niedzielę zaczynamy szkółki niedzielne w Jaworzu i „Betanii”. Na Świętoszówce szkółki rozpoczną się od 30 września. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

5. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 7.10.2018 roku Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru nowej Rady Parafialnej. Zgromadzenie odbędzie się w trzech punktach naszej Parafii w Jaworzu, Jasienicy i Świętoszówce po nabożeństwach. W każdym miejscu wybierani będą kandydaci z tej części naszej parafii tzn.: w Jaworzu głosują mieszkańcy Jaworza i Bielska na radnych z Jaworza; w Jasienicy głosują mieszkańcy Jasienicy i Rudzicy na radnych z Jasienicy; w Świętoszówce głosują mieszkańcy Świętoszówki, Bierów, Grodźca i Łazów na radnych z Świętoszówki. We wszystkich miejscach będzie się głosowało na jedną listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Kandydatów można zgłaszać, lub samemu można zgłosić się jako kandydat. Każdy kandydat musi podpisać stosowną zgodę. Formularz jest do pobrania w kancelarii parafialnej. Lista kandydatów po zatwierdzeniu przez Radę Parafialną zostanie umieszczona w gablotach parafialnych we wszystkich filiałach. Prawo do głosowania posiadają osoby, które w dniu wyborów skończyły 18 lat i mają opłaconą składkę kościelną lub są z niej zwolnieni. Zgłoszenia kandydatów do 23 września.

6. Zapowiedzi:

  • Grzegorz Jędrzejko urodzony w Bielsku-Białej, syn Janusza i Izabeli z domu Tobias, zamieszkały w Bielsku-Białej i Aleksandra Gajer urodzona w Bielsku-Białej, córka Romana i Renaty z domu Kubaczka, zamieszkała w Jaworzu, oboje wyznania ewangelickiego.
  • Mateusz Cieślar, urodzony w Cieszynie, syn Pawła i Zuzanny z domu Cieślar, zamieszkały w Wiśle i Renata Przyszlak, urodzona w Bielsku-Białej, córka Edwarda i Doroty z domu Markowska, zamieszkała w Jaworzu, oboje wyznania ewangelickiego. Ślub odbędzie się w Wiśle Malince