16 Niedziela po Trójcy Świętej 16.09.2018 – Pamiątka Założenia Kościoła w Jasienicy – nabożeństwo mp3

Kazanie pfarrerin Ute Ermerling z partnerskiej parafii w Bockhorn