12 Niedziela po Trójcy Świętej 19.08.2018 – 236 PZK w Jaworzu

„O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego!” Psalm 84, 2-3

bp Waldemar Pytel, ks. Władysław Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Po nabożeństwie piknik parafialny.
  • 26.08.2018 – 13 Niedziela po Trójcy Świętej 

Świętoszówka 7.30

Jasienica 9.00 z Komunią Świętą

Jasienica wieczorne o 18.00

Jaworze 10.30 z Komunią Świętą

„Betania” 10.00 Pamiątka Założenia Kaplicy. Kazanie ks. Marcin Pysz z Pisza. Po nabożeństwie piknik w ogrodzie

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” i 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

3. W związku z przygotowaniami do wydania albumu pod tytułem: „Ewangelików portret własny 1914-1939” zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie zdjęć z wyżej wymienionych lat Szczegóły w gablocie parafialnej

4. Po nabożeństwie można zakupić założeniowe kołacze przygotowane przez piekarnię p. Mariana Mrowca. Stoisko jest przy budynku gospodarczym.

5. Jest stoisko z literaturą wydawnictwa Augustana, które prowadzi PTEw.

6. PTEw zaprasza na wycieczkę do Ostrawy 31.082018 dla seniorów i wnuków na zakończenie wakacji. Zapisy w kancelarii parafialnej. Koszt 100 złotych. Szczegóły na plakacie w gablocie
i na stronie internetowej parafii.

7. Zapowiedzi: Kamil Mirosław Kłaptocz urodzony w Bielsku-Białej, syn Mirosława i Marzeny z domu Mędrala, zamieszkały w Mazańcowicach wyznania rzymsko-katolickiego i Paulina Śliwka urodzona w Lippstadt, córka Piotra i Agaty z domu Krzak, zamieszkała w Jaworzu, wyznania ewangelickiego.