12 Niedziela po Trójcy Świętej 19.08.2018 – 236 PZK w Jaworzu – nabożeństwo mp4

bp W. Pytel,
ks. W. Wantulok,
ks. A. Krzykowski