2 Niedziela po Trójcy Świętej 10.06.2018 r.

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”. Ewangelia Mateusza 11,28

Tekst::  1 Koryntian 14,1-3.20-25   
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 17.06.2018 – 2 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00 i wieczorne 18.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania”10.00 z komunią świętą

2. PZK w Cisownicy 17 czerwca o 10.00. Kazanie wygłosi ks. Dariusz Dawid z Zabrza i ks. Michał Matuszek z Bielska. O 9.00 poranek pieśni religijnej.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

4. Za tydzień w niedzielę uroczyste zakończenie szkółek niedzielnych i rozdanie dyplomów.

5. Do odebrania nowy numer Zwiastuna. Prosimy o uregulowanie prenumeraty Zwiastuna za II półrocze.

6. Proboszcz parafii w Zielonej Górze ks. Dariusz Lik zmaga się z poważną chorobą, której koszt leczenia jest bardzo wysoki. Parafie w całej Polsce przekazują ofiary na leczenie. Do tej akcji chcemy się także włączyć. Jest otwarta lista ofiar na ten cel. Zbieramy do końca czerwca. Serdecznie tę akcję polecamy.

7. Parafia w Wiśle Malince zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe budowy centrum parafialnego. Obecnie budynek jest w stanie surowym. Ofiara na ten cel jest zbierana w całej diecezji. Jest otwarta lista na ten cel. Ofiary zbieramy do końca czerwca. Serdecznie polecamy i tę akcję.