2 Niedziela po Trójcy Świętej 10.06.2018 – nabożeństwo mp4

ks. A. Krzykowski