Święto Zesłania Ducha Świętego 20.05.2018

„Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów” Zachariasz 4,6

Tekst::  I Koryntian 2,12-16   
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze ( 20.05.2018 r.) nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 21.05.2018 – II Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 16.00; Jaworze 17.30

  • 27.05.2018 – Święto Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z komunią świętą i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.00 z komunią świętą

2. „Parafia Ewangelicka w Ustroniu zaprasza na tradycyjne nabożeństwo w miejscu historycznym „Przy Kamieniu” na Równicy w czwartek 31 maja 2018 r. o godzinie 10:00. Słowem Bożym służył będzie ks.  Marcin Makula – proboszcz Parafii w Golasowicach. Nabożeństwo uświetni chór z Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Golasowicach .Grać będzie orkiestra dęta działająca przy Diecezji Cieszyńskiej.”

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.30,

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej po nabożeństwie w Jaworzu,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w środę próba zespołu Cantate o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupy młodszej o g. 8:00

4. Jutro kończymy zbiórkę ofiar na fundusz Bratniej pomocy im. Gustawa Adolfa.

5. Z karty żałobnej:

  • W wieku 66 lat zmarła śp. Krystyna Kukla z domu Siąkała, zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w sobotę 19.05.2018 w Jaworzu.