Święto Trójcy Świętej 27.05.2018

„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” Izajasz 6,3

Tekst::  Efezjan 1,3-14   
ks. W. Wantulok i Ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 03.06.2018 – 1 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00

2. „Parafia Ewangelicka w Ustroniu zaprasza nabożeństwo „Przy Kamieniu” na Równicy w czwartek 31 maja 2018 r. o godzinie 10:00. Słowem Bożym służył będzie ks.  Marcin Makula – proboszcz Parafii w Golasowicach. Nabożeństwo uświetni chór z Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Golasowicach .Grać będzie orkiestra dęta działająca przy Diecezji Cieszyńskiej.”

3. PZK w Wiśle Malince 3 czerwca o 10,15. Słowem Bożym służył będzie ks. Andrzej Malicki – Bp Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego. Po nabożeństwie zapraszamy na piknik parafialny, a o godz. 14.30 zapraszamy na koncert zespołu Cześć.

4. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

5. Zapowiedzi:

  • Grzegorz Marcin Kraus urodzony w Bielsku-Białej, syn Mirosława i Barbary z domu Kubieniec, zamieszkały Bielsko-Biała ul. Spółdzielców 52/46 wyznania rzymsko-katolickiego i Angelika Anna Gąsiorek urodzona w Bielsku-Białej, córka Jacka i Anny z domu Pilch, zamieszkała Bielsko-Biała ul. Kopytko 64 wyznania ewangelickiego, oboje stanu wolnego.