5 Niedziela po Wielkanocy 06.05.2018 (Rogate)

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski”  Psalm 66,20

Tekst::  Kolosan 4,2-4   
ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:

  • 10.05.2018 – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Jaworze 17.00 po nabożeństwie egzamin konfirmacyjny

  • 13.05.2018 – 6 Niedziela po Wielkanocny – Konfirmacja

Jaworze 9.00 z komunią świętą;

  • 20.05.2018 – Zesłanie Ducha Świętego

Jasienica 8.00 nabożeństwo rodzinne;

Świętoszówka 10.00 z komunią świętą;

Jaworze 10.00 nabożeństwo z liturgią młodzieżową

Jaworze wieczorne o 18.00;

„Betania” 10.00 z komunią świętą.

  • 21.05.2018 – II Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań w Jaworzu o 15.00,

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00.

3. Do świąt Zesłania Ducha Świętego prowadzimy zbiórkę ofiar na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

4. PTEw zaprasza na spotkanie 7 maja o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat: „Wojna 30-letnia 1618-1648 i jej skutki” przedstawi pan Leopold Kłoda.

5. PTEw organizuje wycieczkę do Łodzi i Pabianic 25-26 maja. Koszt wycieczki 150 zł. Szczegóły na plakacie i stronie internetowej.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 56 lat zmarła śp. Zuzanna Ciesielska z domu Białoń zamieszkała w Bielsku-Białej. Pogrzeb odbył się wczoraj 05.05.2018 w Jasienicy.