Wielkanocne nabożeństwo rodzinne

W drugi dzień Świąt Wielkanocy w kaplicy w Świętoszówce przeżywaliśmy kolejne nabożeństwo rodzinne.

Radosną pieśnią: „Jezus żyje!” przywitał wszystkich Zespół Cantate pod dyrekcją Małgorzaty Penkali-Ogrodnik.

Dzieci ze Szkółki Niedzielnej w krótkiej scence przedstawiły Ewangelię o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Przed pustym grobem byliśmy świadkami wędrówki kobiet z wonnościami, ich smutku, troski, strachu, a później radości, gdy usłyszały od aniołów wspaniałą wiadomość: „Nie szukajcie tutaj Jezusa. On zmartwychwstał!” Widzieliśmy zapłakaną Marię Magdalenę w ogrodzie, pełną smutku i bólu. Gdy jednak rozpoznała, że do ogrodu przyszedł nie ogrodnik, lecz Zmartwychwstały Pan, z radością zawołała: „Rabbuni! Nauczycielu!” I pobiegła z tą radosną nowiną do uczniów Jezusa. Zobaczyliśmy, jak smutek Wielkiego Piątku został przemieniony w radość Wielkanocnego poranka. Dzieci z radością zaśpiewały: „Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz”. Przypomniały, że nawet w największym gąszczu naszych problemów, trudności, smutków Zmartwychwstały Jezus zna drogę i może nas przeprowadzić, ale musimy powierzyć Mu nasze życie.

            W kazaniu dialogowym ks. Władysław Wantulok pytał najpierw dzieci, a później także dorosłych: Co jest najważniejsze w życiu? Padały różne odpowiedzi: rodzina, zdrowie, życie, modlitwa, bycie dobrym, życie z Jezusem. W dalszej części usłyszeliśmy: „Historia o zmartwychwstaniu uczy nas tego, co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu. Pan Jezus mówi do każdego z nas: pamiętaj o tym, że Ja jestem najważniejszy, nie przywiązuj się do tego, co jest nieważne. Zapraszam cię, abyś wybrał życie ze mną. Dzięki temu będziesz szczęśliwym człowiekiem, bo życie ze mną to radość, zadowolenie, uśmiech, i to nawet wtedy, gdy wokół jest smutno. O tym mówi nam apostoł Paweł, który zachęca, żebyśmy szukali tego, co w górze (Kol 3,1-4), czyli abyśmy naśladowali Pana Jezusa, zawsze trzymali Go za rękę i razem z Nim szli przez życie. Pamiętajcie, dzięki temu, że Pan Jezus żyje, możemy rozmawiać z Nim w modlitwie i powierzać mu swoje problemy, spotykać się z Nim, gdy czytamy Pismo Święte. Pan Jezus żyje i jest tutaj z nami, jest z tobą w każdej chwili twojego życia. W naszych sercach możemy odczuwać Jego obecność. To tak, jakby trzymać Pana Jezusa za rękę i razem z Nim iść przez życie. Cieszmy się, bo Pan Jezus zmartwychwstał! To jest najważniejsza wiadomość dla ciebie!”

            W kolejnych pieśniach Zespół Cantate wyśpiewał poselstwo o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, grzechem, szatanem. W jednej z pieśni wybrzmiały słowa: „Dziś przyszłość ma liczy się od zmartwychwstania dnia, bo żyje Zbawca świata i żyć będę ja”.

            Na zakończenie nabożeństwa ks. Wantulok podziękował dzieciom ze Szkółki Niedzielnej i nauczającym – Małgorzacie Cholewik i Annie Wantulok za przygotowany program oraz Zespołowi Cantate za służbę pieśnią w czasie nabożeństwa. Przy wyjściu z kaplicy dzieci wręczyły wszystkim uczestnikom nabożeństwa przygotowane przez siebie świąteczne niespodzianki.