2 Niedziela po Wielkanocy 15.04.2018 (Misericordias Domini)

„Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny.” Ewangelia Jana 10,11.27-28

Tekst:: 1 Piotra 5,1-4 
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze ( 15.04.2018 r.) nabożeństwo wieczorne w  Jaworzu o 18.00..
  • 22.04.2018 – 3 Niedziela po Wielkanocny

Jaworze 10.00 z komunią św.;

Jasienica 8:00 z komunią św. i wieczorne o 18.00;

Świętoszówka 10.00 z komunią św.;

„Betania „ 10.00 z komunią św.;

2. Zajęcia w tygodniu:

-w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 18.30,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna:   grupa starsza o 9.15.

3. Do Świąt Zesłania Ducha Świętego prowadzimy zbiórkę ofiar na fundusz Bratniej pomocy im. Gustawa Adolfa.

4. Zapowiedzi:

  • Paweł Andrzej Szimke urodzony w Bielsku-Białej, syn Tomasza i Ewy z domu Stroka, zamieszkały w Jaworzu ul. Krótka 90, wyznania ewangelickiego i Aneta Joanna Knapczyk urodzona w Bielsku-Białej, córka Jerzego i Jadwigi z domu Pastor, zamieszkała Jaworze ul. Krótka 90, wyznania rzymsko-katolickiego, oboje stanu wolnego.
  • Maciej Szczugiel urodzony w Bielsku-Białej syn Adama Szczugla i Jolanty z domu Obracaj zamieszkały Bielsko-Biała ul. Żółkiewskiego 6/52, wyznania ewangelickiego i Magdalena Kuźniar, urodzona w Krakowie, córka Adama Kuźniara i Jolanty z domu Kozik, zamieszkała Sułkowice Zagumnie 38, wyznania katolickiego, oboje stanu wolnego.