Finał Ogólnopolskiego Konkursu SOLA SCRIPTURA

Finał Ogólnopolskiego Konkursu SOLA SCRIPTURA odbył się w sobotę 17 marca 2018 w Bielsku-Białej.

Zmagania w tym konkursie na etapie szkolnym/parafialnym rozpoczęło 777 uczniów, do finału zakwalifikowało się 110 uczniów w trzech grupach wiekowych. Uczestnicy konkursu zgromadzili się w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, gdzie w imieniu organizatorów powitał wszystkich dyrektor Wydawnictwa Augustana ks. Jerzy Below. Krótkim rozważaniem usłużył ks. bp prof. Marcin Hintz.

Dk. Ewa Below przedstawiła członków komisji konkursowej i przypomniała zasady konkursu. Teraz uczestnicy mogli przystąpić do części pisemnej konkursu. Przygotowane pytania były bardzo trudne i wymagały szczegółowych i dokładnych odpowiedzi. W finale oprócz tekstu Księgi Estery i Księgi Daniela, obowiązywał także tekst wybranych rozdziałów Księgi Ezechiela. Każdy z uczestników mógł wykazać się wiedzą, którą zdobywał przez kilka miesięcy.

Po tej części konkursu uczestnicy odpoczywali w sali Augustany przy poczęstunku. Był to szczególny czas również integracji dzieci i młodzieży z  różnych parafii i diecezji naszego Kościoła. Każdy uczestnik przy rejestracji otrzymał specjalną przypinkę ze swoim imieniem, co ułatwiało komunikację i nawiązywanie nowych znajomości. Dla uczestników konkursu przygotowano projekcję filmu „Storm. Opowieść o odwadze”. W tym czasie bardzo intensywnie pracowali członkowie komisji konkursowej, sprawdzając prace uczniów.

Po obiedzie przyszedł nareszcie ten najbardziej oczekiwany przez wszystkich moment ogłoszenia wyników i rozdania nagród.

Najpierw wręczono nagrody uczniom kl. 1-3, którzy brali udział w konkursie plastycznym „W obcym kraju – Estera i Daniel”. Na konkurs przekazano prace wykonane techniką kolażu. HUBERT HEINRICH kl. 2 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy zajął 3. miejsce.

Następnie ogłoszono wyniki w części pisemnej konkursu w trzech grupach wiekowych: Jonatan Tokarz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy został finalistą konkursu, a ogromną niespodziankę sprawiła NADIA KOBIELA z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy, która zajęła  2. miejsce zdobywając statuetkę. Gratulacje!!!