5 Niedziela Postu (Judica) 18.03.2018 – nabożeństwo mp4

ks. A. Krzykowski