Nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy.

Bez nazwyZAPRASZAMY na nabożeństwo

Światowego Dnia Modlitwy,

które odbędzie się

w piątek 2. marca 2018

w Kościele w Jaworzu

o godz. 17:30.

Liturgię przygotowały chrześcijanki z Surinamu.