2 Niedziela Postu 25.02.2018

 „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”.  Rzymian 5,8

Tekst: Izajasz 5,1-7
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze (25.02.2018 r.) nabożeństwo wieczorne o 18.00 w Jasienicy
  • 04.03.2018  –  3 Niedziela Postu

 Jaworze 9.00 Spowiedź. i kom. św.; 10:00 nabożeństwo Słowa;

Jasienica 8:00 z kom. św.;

Świętoszówka 10:00 z kom. św.

  •     Nabożeństwo pasyjne w piątek 2 marca w Jaworzu o 17.30 –  Nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

3. PTEw zaprasza na spotkanie 9 marca o 18.30 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat: Pieśń i muzyka protestancka. Temat przedstawi dr Zenon Mojżysz z Uniwersytetu Śląskiego.

4. W czasie pasyjnym prowadzimy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”, która potrwa do Wielkiego Tygodnia. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Skarbonki w kancelarii parafialnej i przy wyjściu z kościołów.