Ostatnia Niedziela po Epifanii 21.01.2018

„Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.” Izajasz 60,2

Tekst: Objawienie 1,9-18    
ks. A. Krzykowski
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 28.01.2018 – 3 Niedziela przed Postem

Jasienica 8:00;

Jaworze 10:00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10:00 z komunią św.,

  • 04.02.2018 – 2 Niedziela przed Postem

Jasienica 8:00;

Jaworze 10:00 z komunią św.;

Świętoszówka 10.00;

  • 11.02.2018 – Niedziela Przedpostna

Jaworze 8.00 po nabożeństwie Zgromadzenie Parafialne

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o godz. 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży o 18.00 w Jasienicy,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 8.00; grupa starsza o 9.15.

3. Dzisiaj o 17.00 Koncert Kolęd w wykonaniu Damiana Holeckiego. Koncert pod patronatem wójta Gminy Jaworze.

4. Za tydzień w niedzielę 28 stycznia o godz. 16.00 w naszym kościele w Jaworzu odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

5. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

6. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 11.02.2018 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2017 rok i przyjąć preliminarz na 2018 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku 84 lat zmarł śp. Jan Zbieg zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 20.01.2018 w Jasienicy.
  • W wieku 79 lat zmarł śp. Zbigniew Bonczek, zamieszkały Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 22.01.2018 o godz. 15.00 z kościoła w Jaworzu.