Święta Bożego Narodzenia 2017

„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego”. Ew. Jana 1,14

1. Porządek nabożeństw:

  • 25.12.2017  – I Święto Bożego Narodzenia

Jaworze 5.00 jutrznia 10.00;

Jasienica 10.00 w czasie nabożeństwa kolędować będzie Zespół regionalny „Jasieniczanka”;

„Betania” 10.00

Nabożeństwa z ofiarą na cele parafialne

  • 26.12.2017 – 2 Święto Bożego Narodzenia

Jasienica 8.00;

Jaworze.10.00;

Świętoszówka 10.00;

  • 31.12.2017 – 1 Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Jaworze 10:00;

Jasienica 8:00,

  • 31.12.2017 – Zakończenie Roku

Jaworze 17:30;

Jasienica 16:00,

Świętoszówka 17:30,

„Betania” 16:00

  • 01.01.2018 – Nowy Rok

Jaworze 10:00 z ofiarą na fundusz socjalny Kościoła

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na światło jutrzenne.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- w środę Koło Zainteresowań 15.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 18.00

4. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł. i kalendarze parafialne w cenie 10 zł.

5. Do nabycia kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 45 zł. Książeczka ”Z Biblią na co dzień” w cenie 13 zł.

6. Do odbioru są zakupione monety reformacyjne w kancelarii parafialnej.

7. Do odbioru nowy numer Zwiastuna.

8. Do nabycia świąteczny numer informatora parafialnego Z życia i wiary”.

9. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zapraszamy na Wieczór Wspólnego Kolędowania w Jasienicy o 17.00.

10. 6 stycznia 2018 r. w Święto Epifanii w czasie nabożeństwa kolędować będzie Zespół „Włóczykije” z Bielska-Białej.

11. 7 stycznia 2018 r. Wieczór Kolęd o 16.00 w kościele w Jaworzu.

12. 21 stycznia 2018 r. Koncert Kolęd w wykonaniu Damiana Holeckiego. Koncert pod patronatem wójta Gminy Jaworze. Szczegóły koncertów na plakatach.

13. Życzenia Biskupa Kościoła:

„O Błogosławiony, radością natchniony, pełen łaski godowy czas! Na ten świat zgubiony Chrystus narodzony: cieszcie, cieszcie się chrześcijanie wraz!”

Słowa tej kolędy rozbrzmiewają we wszystkich kościołach przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia.  Odnoszą się do przeżywanego obecnie czasu. Jest to czas radosny i błogosławiony dlatego, że nawiązuje do narodzenia się dziecka.

Oczekiwanie narodzin zawsze porusza duży krąg ludzi. Nie tylko rodziców, ale również dziadków, rodzeństwo, wujków i ciocie i całe grono przyjaciół. Wszyscy oni oczekują na przyjście na świat nowego człowieka. Święta są czasem radości i błogosławieństwa, bo opowiadają nie tylko o narodzinach, ale przypominają, że przyszedł na ten świat zgubiony, Zbawiciel.

Każdy z nas przeżywa je inaczej. Koncentrujemy się na innych aspektach, tych, które z różnych powodów są ważne. Dla jednych jest to czas wspomnień, dla innych radości spotkania w gronie rodziny. Jedni szczególnie przeżywają nabożeństwa wigilijne, inni wczesnoporanne jutrznie. Dla innych szczególne znaczenie ma kolacja wigilijna, a dla innych prezenty.

Dla części z pośród nas te święta są czasem pełnym tęsknoty przeżywanym w samotności z dala od bliskich, a dla jeszcze innych czasem żałoby po stracie kogoś bliskiego. I choć możemy dziś i przez najbliższe dni tak bardzo różnić się emocjami, to jednak pozostaje wspólny mianownik – przyszedł na świat zapowiadany Mesjasz – Zbawiciel.

Bóg nie pozostaje daleki, ale zbliża się do każdego człowieka.
W rzeczywistości On uczynił wszystko, aby każdy z nas mógł osobiście spotkać się z Nim. Każdy więc może przyjść do Niego
w modlitwie i powiedzieć Mu o wszystkim co czuje i przeżywa. Można się do Niego przytulić jak do taty czy mamy. I choć jest Wszechmogącym Stwórcą to przez wcielenie stał się nam bardzo bliski.

Drogie siostry i bracia!

Życzę Wam abyście w te radosne czy dla innych trudne dni, znaleźli czas na głęboką modlitwę, w której poczujecie Jego pełną miłości bliskość.

bp Jerzy Samiec