Nabożeństwo rodzinne w Świętoszówce

W niedzielę 17 grudnia 2017 r. w Świętoszówce odbyło się kolejne nabożeństwo rodzinne.

Licznie zgromadzeni zborownicy wraz z dziećmi ze Szkółki Niedzielnej wspólnie przeżywali III Niedzielę Adwentu. Nabożeństwo prowadzili ks. Władysław Wantulok i Anna Wantulok.

Dzieci zgromadzone przy wieńcu adwentowym przypomniały „Legendę o świecach adwentowych”. Na wieńcu najpierw płonęły cztery światła: Pokój, Wiara, Miłość, Nadzieja. Okazało się jednak, że w dzisiejszym świecie, wokół nas coraz mniej jest pokoju, słabnie wiara, brak miłości – nie obdarzają się nią nawet bliscy sobie ludzie. W związku z tym te trzy świece zgasły, nie było sensu, by dalej płonęły. Płonęła już tylko jedna świeca – Nadzieja. To dzięki niej mogły na nowo zapłonąć pozostałe: Pokój, Wiara i Miłość. W drugiej części swojego programu dzieci wprowadziły świąteczny klimat, przypominając historię narodzenia Jezusa. Zwróciły uwagę, że dziś także nie we wszystkich sercach Jezus znajduje miejsce.

Ks. Wantulok podziękował za program adwentowo-bożonarodzeniowy dzieciom oraz Małgorzacie Cholewik i Annie Wantulok, które prowadzą Szkółki Niedzielne w filiale Świętoszówka.

Program dzieci wprowadził wszystkich w rozważanie Słowa Bożego. Kazanie oparte o tekst z Listu do Rzymian 15,4-13 wygłosiła Anna Wantulok. Rozpoczęła krótką opowieścią o dziewczynce, która w pudełku po butach przygotowała prezent dla swojego tatusia. Po odpakowaniu prezentu wydawało się, że pudełko jest zupełnie puste. Tymczasem dziewczynka włożyła do niego tysiące całusów dla taty. To zwykłe pudełko po butach pełne było miłości córeczki do tatusia.

Wielu uczestników nabożeństwa przystąpiło do Sakramentu Stołu Pańskiego. A później dzieci ze Szkółki Niedzielnej przed ołtarzem przyjęły Boże błogosławieństwo.

Na koniec nabożeństwa przybył oczekiwany przez dzieci Mikołaj. Wręczył nagrody za pilność w uczęszczaniu na szkółki. Przyniósł oczywiście paczki dla wszystkich dzieci, sprawiając najmłodszym wielką radość.

Po nabożeństwie dzieci wręczyły wszystkim własnoręcznie wykonane kartki ze świątecznymi życzeniami i małe czekoladowe Mikołajki.