30-lecie ordynacji proboszcza

W niedzielę 10.12.2017 roku w kościele w Jaworzu miała miejsce uroczystość 30-lecia ordynacji ks. Władysława Wantuloka.

Ks. Wantulok został ordynowany 13.12.1987 roku w Świętochłowicach. Aktu ordynacji dokonał ks. bp Janusz Narzyński. Od tamtego czasu minęło 30 lat. Po ordynacji przez 5 lat ks. Wantulok pełnił służbę jako wikariusz w Jaworzu. Po wikariacie przez 3 lata administrował parafią w Nidzicy na Mazurach. Od 1995 roku jest proboszczem w Jaworzu. Od 2010 roku pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

W czasie dziękczynnego nabożeństwa śpiewał chór kościelny i zespół Cantate. W czasie kazania proboszcz mówił o tęsknocie człowieka za Bogiem, za życiem w Jego bliskości.

Po kazaniu była możliwość składania życzeń Jubilatowi. Życzenia składali: Rada Parafialna, chór, zespół Cantate, Koło Pań w Jaworzu. Wcześniej życzenia złożyły członkinie Koła Pań z Jasienicy. Jubilat podziękował za życzenia, za to, że przez 27 lat dane mu jest służyć w jaworzańskim zborze. Jubilat prosił o modlitwę o duchownych naszej parafii, jak i o całą parafię w Jaworzu i nasz Kościół. Przy wyjściu z kościoła wielu uczestników nabożeństwa mogło osobiście złożyć życzenia.

Podczas tradycyjnej Gwiazdki Chórowej życzenia w imieniu władz samorządowych Jaworza złożył Wójt Gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz.

Ad multos annos, Księże proboszczu!