3 Niedziela Adwentu 17.12.2017

„Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy.”. Izajasz 40,3.10

Tekst: Rzymian 15,4-13    
ks. A. Krzykowski
  

1. Porządek nabożeństw:

  • 24.12.2017 –   4 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią świętą;

Jaworze 9.00 sp. i komunia św. i 10.00 nabożeństwo Słowa

  • 24.12.2017 – Wigilia Bożego Narodzenia

Jasienica 16.00;

Świętoszówka 17.30;

„Betania” 16.00

  • 25.12.2017  – I Święto Zmartwychwstania Pańskiego

Jaworze 5.00 jutrznia 10.00 ;

Jasienica 10.00 w czasie nabożeństwa kolędować będzie Zespół regionalny „Jasieniczanka”;

„Betania” 10.00

  • 26.12.2017 – 2 Święto Bożego Narodzenia

Jasienica 8.00;

Jaworze.10.00;

Świętoszówka 10.00;

  • 20.12.2017 –   nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z komunią św.;

Jaworze 17.30 z komunią św.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 17.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

3. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

4. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł. i kalendarze parafialne w cenie 10 zł.

5. Do nabycia kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 45 złotych. Książeczka ”Z Biblią na co dzień” w cenie 13 złotych.

6. Do odbioru są zakupione monety reformacyjne w kancelarii parafialnej.

7. 26 grudnia w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zapraszamy na Wieczór Wspólnego Kolędowania w Jasienicy o 17.00.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 97 lat zmarł śp. Emil Badura zamieszkały Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 14.12.2017 w Jasienicy.
  • W wieku 91 lat zmarł śp. Jan Niesyt zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w piątek 15.12.2017 w Jasienicy.