1 Święto Bożego Narodzenia 25.12.2017 – jutrznia – nabożeństwo mp4

ks. W. Wantulok