Uroczysta sesja rad Gmin Jaworza i Jasienicy z okazji 500 lat Reformacji.

Z inicjatywy Parafii w Jaworzu z okazji 500 lat Reformacji odbyła się wspólna sesja rad Gmin Jaworza i Jasienicy. Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury „Drzewiarz” w Jasienicy.

W czasie sesji Rady Gmin podjęły uchwałę związaną z Jubileuszem 500 lat Reformacji czego wyrazem była rezolucja o posadzeniu pamiątkowych dębów przy kościołach ewangelickich leżących na terenie gmin Jaworza i Jasienicy tj. w Jaworzu, Jasienicy, Międzyrzeczu i Wieszczętach.

Oprócz radnych obu gmin oraz przedstawicieli wszystkich podległych urzędom gmin jednostek organizacyjnych, w sesji wzięły udział Rady Parafialne z Parafii z Jaworza, Międzyrzecza i Wieszcząt-Kowale wraz ze swoimi duszpasterzami ks. Władysławem Wantulokiem, ks. Andrzejem Krzykowskim, ks. Andrzejem Dyczkiem i ks. Piotrem Janikiem. Obecny był również emerytowany proboszcz parafii w Międzyrzeczu ks. Jan Lech Klima, który przed laty dał wspaniałe świadectwo ekumenizmu udostępniając kościół w Międzyrzeczu dla wspólnoty rzymsko-katolickiej kiedy ich kościół w Międzyrzeczu spłonął. I do tego odniósł się w swoim przemówieniu wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna podkreślając, że pamięć o takiej postawie jest wciąż żywa wśród mieszkańców.

Obecni byli proboszczowie parafii rzymsko-katolickich w Jasienicy ks. Leszek Łysień i w Jaworzu ks. Stanisław Filapek oraz dziekan dekanatu jasienickiego ks. Jan Froelich. Prelekcję na temat Reformacji i jej wpływu na życie społeczne wygłosił dr Łukasz Barański pracownik wydawnictwa „Augustana”.

Podziękowanie samorządom obu gmin za podjętą inicjatywę oraz wkład w Organizację Ewangelickich Dni Kościoła w hali pod „Dębowcem” w imieniu Kościoła Ewangelickiego wypowiedział bp Adrian Korczago.  Zachęcił mieszkańców do tego aby pamiątkowe dęby nie pozostały tylko pamiątkowymi bo kiedyś zostały posadzone, ale aby przypominały i wydawały świadectwo jedności i wspólnoty takiej jaką można zaobserwować współcześnie.

Na zakończenie odbył się krótki koncert zespołu „Cantate” pod kier. Małgorzaty Penkala-Ogrodnik przeplatany wierszami p. Piotra Michalika. Sesja zakończyła się poczęstunkiem w czasie którego uczestnicy mogli w rozmowach podzielić się wrażeniami z tego wydarzenia.

A. Krzykowski

zdjęcia: Ryszard Stanclik i Dorota Kochman