Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego 26.11.2017 r.

„Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone”. Ewangelia Łukasza 12,35

Tekst: Ewangelia Łukasza 12,42-48  
ks. A. Krzykowski
  

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 03.12.2017 –  1 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią świętą;

Jaworze 9.00 spowiedź i komunia święta i 10.00 nabożeństwo Słowa z liturgią młodzieżową, po nabożeństwie kiermasz adwentowy, szczegóły na plakacie na stronie internetowej;

Świętoszówka 10.00 z komunią świętą;

„Betania” 10.00 z komunią świętą

  • 06.12.2017 – nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30

2. Zajęcia w tym tygodniu:

-  we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 17.00. Wieczór filmowy

3. Prenumerata Zwiastuna na 2018 rok 110 złotych, 55 pół roku.