2 Niedziela przed końcem roku kościelnego 19.11.2017

„My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym”. 2 Koryntian 5,10

Tekst: Ewangelia Łukasza 16,1-8  
ks. A. Krzykowski
  

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 26.11.2017 – Niedziela Wieczności

Jasienica 8.00 z komunią świętą i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.00 z komunią świętą;

Świętoszówka 10.00;

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15:00

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00;

-  we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna

grupa młodsza 8.00; grupa starsza 9.15,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 17.00.

3. Prenumerata Zwiastuna na 2018 rok 110 złotych, 55 pół roku.