16 Niedziela po Trójcy Świętej 01.10.2017

Dziękczynne Święto Żniw

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.” Psalm 145,15

Tekst: Izajasz 58,7-12  
  ks. W. Wantulok, Ks. A. Krzykowski
  

1. Porządek nabożeństw

  • 08.10.2017 –   17 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00; wszystkie nabożeństwa z komunią świętą.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00.

3. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 października. Temat: Chrzest i konfirmacja – ewangelicka inicjacja – przedstawi ks. prof. Marek Jerzy Uglorz.

4. Od dzisiaj rozpoczynamy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

5. Parafia Ewangelicka w Białej filiał w Szczyrku Salmopolu zaprasza w związku z Jubileuszem 500 lat Reformacji do wspólnego grupowego zdjęcia naszych rodzin w roku Jubileuszowym. Zdjęcie chcemy wykonać „dronem ” na polu wyciągu Biały Krzyż. Zapraszamy więc wszystkich dzisiaj o godz. 15.00 na wycieczkę do Szczyrku Salmopola na Przełęcz Salmopolską Biały Krzyż – tam parkujemy samochody i udajemy się 50 m na miejsce zdjęcia. Tam tez chcemy zaśpiewać 3 pieśni . Zdjęcie zostanie wywołane do 31 X 2017 i wystawione przy Parafii Ewangelickiej w Szczyrku.

6. Zapowiedzi: Daniel Marcin Bohucki, syn Gustawa i Janiny z domu Urbaś, urodzony w Bielsku-Białej, zamieszkały w Jaworzu ul. Brzozowa 156, kawaler, wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz Lidia Janik, córka Gustawa i Zofii Janik z domu Czernek, urodzona w Cieszynie, zamieszkała w Gliwicach ul. Heleny Modrzejewskiej 2a/12, panna, wyznania ewangelicko-augsburskiego.