15 Niedziela po Trójcy Świętej 24.09.2017

„Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie.” 1 Piotra 5,7

Tekst: Ewangelia Łukasza 18,28-30  
  ks. W. Wantulok
  

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 01.10.2017 –   Dziękczynne Święto Żniw

Jaworze 10.00; prosić będziemy o ofiarę na nasze Domy Opieki.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna: 8.00 – grupa młodsza, 9.15 – grupa starsza.

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00.

3. W niedzielę 1 października dzieci z Jaworza i „Betanii” zapraszamy na wspólną szkółkę w Jaworzu z okazji Święta Żniw. Szkółka w Jasienicy odbędzie się normalnie.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

5. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 października. Temat: Chrzest i konfirmacja – ewangelicka inicjacja – przedstawi ks. prof. Marek Jerzy Uglorz.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 75 lat zmarła śp. Anna Sikora z domu Raszka, zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w środę 20.09.2017 w Jaworzu.
  • W wieku 75 lat zmarła śp. Krystyna Gajer z domu Król zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w czwartek 21.09.2017 w Jaworzu.
  • W wieku 63 lat zmarł Śp. Gustaw Zipser zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w piątek 22.09.2017 w Jasienicy.