235 Pamiątka Poświęcenia i Założenia Kościoła w Jaworzu – poranek pieśni