235 Pamiątka Poświęcenia i Założenia Kościoła w Jaworzu – nabożeństwo

ks. W. Wantulok
ks. A. Krzykowski
ks. dr Adam Malina