4 Niedziela po Trójcy Świętej 09.07.2017

„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.” Galacjan 6,2

Tekst: 1 Mojżeszowa 50,15-21  
  ks. A. Krzykowski
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 16.07.2017 –       4 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30;

Jasienica 9.00;

Jaworze 10.30

„Betania 10.00 z komunią świętą.

2. PZK w Międzyrzeczu 16 lipca o godz. 10:00. Słowem Bożym będzie służył – ks. Marcin Makula z Golasowic. Nabożeństwo poprzedzi koncert o godzinie 9:30 PZK w Wiśle Czarnem 16 lipca o godz. 10.00. Kazanie wygłosi ks. Henryk Mach z Białej. Po nabożeństwie odbędzie się piknik parafialny.

PEA w Goleszowie zaprasza na PZK w Kisielowie 16 lipca o godz. 10.30. Kazanie ks. Wojciech Pracki z Opola.

3. Tegoroczne półkolonie dla dzieci odbywać się będą od jutra do 16 lipca w Jaworzu i Jasienicy w godzinach od 9.00 do 13.00. Koszt 20 złotych, zapisy w pierwszym dniu półkolonii. Spotkanie organizacyjne w czwartek o 18.00 w Jaworzu. Zapraszamy wszystkie dzieci, które w tym czasie są na miejscu i nigdzie nie wyjechały.

4. Zapraszamy na „Kolację dla kobiet”, która odbędzie się w piątek 18 sierpnia o 18.00 w Papuga Park Hotel. Temat „Kamyki mozaiki. Rzecz o kilku kobietach” przedstawi diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Śpiewać będzie zespół Cantate. Koszt 40 złotych. Zapisy wraz z wpłatą do końca lipca. Ilość miejsc ograniczona.

5. Wójt Gminy Jasienica prosi o ogłoszenie informacji dotyczącej projektu unijnego skierowanego do bezrobotnych i niepełnosprawnych. Informacja w gablocie parafialnej.

6. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

7. Z okazji Jubileuszu 235 lat Kościoła i Parafii w Jaworzu przygotowujemy fotomontaż z twarzy naszych parafian, umieszczonych w konturach kościoła. W związku z tym prosimy chętnych o przesyłanie swoich zdjęć w formie elektronicznej (jpg) lub papierowej. Dostarczenie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie go w przygotowanym fotomontażu. Termin dostarczania zdjęć: do 6 sierpnia 2017 na adres: awantulok3@gmail.com lub w kancelarii parafialnej. Gotowy fotomontaż zostanie zaprezentowany podczas uroczystości Pamiątki Poświęcenia Kościoła w Jaworzu w niedzielę 20 sierpnia 2017 r. Będzie również możliwość nabycia pamiątkowego zdjęcia fotomontażu.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 81 lat zmarła śp. Janina Matera z domu Heinrich zamieszkała w Mazańcowicach. Pogrzeb odbędzie się w środę 12 lipca o 15.00 z kościoła w Jasienicy.