Święto Zesłania Ducha Świętego 04.06.2017

„Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.”  Zachariasz 4,6

 

Tekst: Ewangelia Jana  16,5-15  
  ks. A. Krzykowski
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 05.06.2017 –     II Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17:30

  • 11.06.2017 –     Święto Trójcy Świętej

Jasienica 8.00;

Jaworze 10:00 z komunią świętą, złota i diamentowa konfirmacja;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00

2. PZK w Białej, 11 czerwca o 10.00. Kazanie ks. Mateusz Łaciak z Kluczborka. PZK w Skoczowie, 11 czerwca o 10.00. Kazanie bp Marian Niemiec zwierzchnik diecezji katowickiej.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 17.00.

4. Do dzisiaj w kościele jest prowadzona zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc imieniem Gustawa Adolfa. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do zbiórki.

5. Jest zamówiony autobus na EDK, którym będzie można dojechać do Ustronia, Cieszyna i pod halę w Dębowcu gdzie odbędzie się centralne nabożeństwo i koncert na zakończenie EDK. Koszt biletu na 1 dzień wynosi 10 złotych. W czwartek wyjazd o 8.00 powrót o około 21.00, w piątek wyjazd o 14.00 powrót około 22.00; w sobotę wyjazd o 13.00 powrót około 18.30. Zbiórka w Jaworzu Plac Kościelny, w Jasienicy parking przy Gimnazjum. Są jeszcze wolne miejsca.

6. Narodowy Bank Polski na Jubileusz Reformacji dokona emisji srebrnej monety kolekcjonerskiej o nazwie „Pięć wieków Reformacji w Polsce”. Koszt zakupu monety o nominale 20 złotych wyniesie 220 złotych. Stosowana lista chętnych jest w kancelarii parafialnej. Zapisy razem z opłatą do końca czerwca.