2 Niedziela po Trójcy Świętej 25.06.2017

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” Ewangelia Mateusza 11,28

Tekst: Mateusz 22,1-14  
  ks. W. Wantulok
 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 02.07.2017 –       3 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 8:00 z Komunią Święta,

Betania 10.00;

Świętoszówka 10:00 Pamiątka Poświęcenia Kaplicy. Kazanie wygłosi ks. Zdzisław Sztwiertnia z Wisły Jawornika;

  • 09.07.2017 –       4 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30 z komunią Świętą;

Jasienica 9.00;

Jaworze 10.30

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań w Jaworzu o 15.00,

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18.00,

- w środę godzina biblijna jest odwołana,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

3. W najbliższą sobotę 1 lipca odbędzie się w amfiteatrze w Jaworzu XIII Międzynarodowy Koncert Chórów Ziemi Cieszyńskiej na którym wystąpią oprócz chórów zaproszeni goście: chór z Republiki Czeskiej, Schola z Parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu, artyści Mikołaj Król i Anna Jakiesz-Błasiak oraz Arkadiusz Dołęga i jego przyjaciele. Początek o 15.00, wstęp wolny.

4. Tegoroczne półkolonie dla dzieci odbywać się będą od 10 do 16 lipca w Jaworzu i Jasienicy w godzinach od 9.00 do 13.00. Koszt 20 złotych, zapisy w pierwszym dniu półkolonii. Spotkanie organizacyjne w czwartek o 18.00 w Jaworzu. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w opiece nad dziećmi w czasie półkolonii.

5. Zapraszamy na „Kolację dla kobiet”, która odbędzie się w piątek 18 sierpnia o 18.00 w Papuga Park Hotel. Temat „Kamyki mozaiki. Rzecz o kilku kobietach” przedstawi diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Śpiewać będzie zespół Cantate. Koszt 40 złotych. Zapisy wraz z wpłatą do końca lipca. Ilość miejsc ograniczona.

6. Narodowy Bank Polski na Jubileusz Reformacji dokona emisji srebrnej monety kolekcjonerskiej o nazwie „Pięć wieków Reformacji w Polsce”. Koszt zakupu monety o nominale 20 złotych wyniesie 220 złotych. Stosowana lista chętnych jest w kancelarii parafialnej. Zapisy razem z opłatą do końca czerwca.

 7. Zapowiedzi:

Patryk Artur Bukański, urodzony w Limanowej, syn Zenona i Lucyny z domu Jodłowska, zamieszkały Kraków ul. Przemysłowa 4/311 wyznania rzymsko-katolickiego i Agnieszka Marta Kliber urodzona w Bielsku-Białej, córka Mirosława i Ludmiły z domu Drewniak, zamieszkała Kraków ul. Przemysłowa 4/311 wyznania ewangelickiego, oboje stanu wolnego

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 77 lat zmarł śp. Jan Mendroch zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w środę 24.06.2017 w Jasienicy