Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej

23 kwietnia 2017 r. Ewangelicki Chór Kościelny z Jaworza wziął czynny udział w 61 Diecezjalnym Przeglądzie Twórczości Chóralnej w Cieszynie, który odbył się w Kościele Jezusowym.

W koncercie wzięło udział 20 chórów z całej diecezji cieszyńskiej. Ewang. Chór Kościelny z Jaworza zaśpiewał pieśń pt.: „Ogród oliwny” w oprac. muz. T. Hanik, pod dyr. Krystyny Gibiec. Koncert prowadził przewodniczący Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP-ks. Władysław Wantulok i z członkiem Synodu Diecezji Cieszyńskiej – Ryszard Milli. Słowo Boże wygłosił ks. Janusz Sikora – proboszcz parafii w Cieszynie. Podczas koncertu, w-c przewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego pani Sylwia Cieślar wręczyła Złotą Odznakę Zasługi dla Kultury Woj. Śląskiego Chóru Cieszyńskiego. Koncert zakończony został liturgią, Modlitwą Pańską i Błogosławieństwem.