6 Niedziela po Wielkanocy 28.05.2017 – Konfirmacja

„A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Ewangelia Jana 12,32

 

Tekst: Ewangelia Jana 7,37-39    
  ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 04.06.2017 –       Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 8.00 nabożeństwo z liturgią młodzieżową z okazji dnia dziecka, dnia matki i ojca;

Jaworze 10:00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00 wszystkie nabożeństwa z komunią świętą.

  • 05.06.2017 –       II Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17:30

2. PZK w Górkach Wielkich. Dziękczynne nabożeństwo odbędzie się w niedzielę, 4 czerwca br. o godzinie 1015. Słowem Bożym służył będzie Ks. dr Piotr Szarek ze Starego Bielska. Uroczystość poprzedzi poranek pieśni religijnej o godzinie 900, z udziałem m.in. Zespołu Cantate z Jaworza oraz Orkiestry Dętej Diecezji Cieszyńskiej.

PZK w Wiśle Malince. Nabożeństwo odbędzie się w niedzielę 4 czerwca br. o godz. 10,15. Słowem Bożym służył będzie ks. Bartosz Cieślar z Żor.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 17.00.

4. Do Świąt Zesłania Ducha Świętego w kościele jest prowadzona zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc imieniem Gustawa Adolfa. Serdecznie poleczmy tą akcję.

5. W czerwcu 15-18 odbędą się Ewangelickie Dni Kościoła. Informacje na temat EDK na naszej stronie internetowej. Przy wyjściu z kościoła są do zabrania zakładki informujące o EDK. Przygotowane są listy dla osób, które wezmą udział w EDK. Zapisy do dzisiaj. Jest zamówiony autobus, będzie można dojechać do Ustronia, Cieszyna i pod halę w Dębowcu gdzie odbędzie się centralne nabożeństwo i koncert na zakończenie EDK. Koszt biletu na 1 dzień wynosi 10 złotych.

6. Narodowy Bank Polski na Jubileusz Reformacji dokona emisji srebrnej monety kolekcjonerskiej o nazwie „Pięć wieków Reformacji w Polsce”. Koszt zakupu monety
o nominale 20 złotych wyniesie 220 złotych. Stosowana lista chętnych jest w kancelarii parafialnej. Zapisy razem z opłatą do końca czerwca.

7. Przypominamy o prenumeracie zwiastuna na drugie półrocze, do końca maja.

………………………………………………………………………………………………….

Ewangelickie Dni Kościoła

Inauguracyjne nabożeństwo na Równicy

Ewangelickie Dni Kościoła rozpoczną się 15 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 nabożeństwem w ważnym historycznym miejscu dla ewangelików – przy kamiennym ołtarzu na zboczu Równicy koło Ustronia.

To jeden z leśnych kościołów, gdzie w czasach prześladowań w okresie kontrreformacji ewangelicy zbierali się na nabożeństwach.

W związku z oczekiwaną większą liczbą uczestników tegorocznego tradycyjnego nabożeństwa w leśnym kościele wjazd samochodami osobowymi i autobusami pod schronisko na Równicy będzie niemożliwy.

Zorganizowane zostały przejazdy specjalnymi autobusami z Ustronia (dworzec PKP) na Równicę. Zgłoszeni uczestnicy EDK mają ten przejazd zapewniony w ramach wykupionych kart uczestnictwa.

Osoby prywatne i grupy parafialne planujące uczestnictwo tylko w nabożeństwie na Równicy mogą także skorzystać z tej możliwości wjazdu na Równicę. Prosimy przesłać swoje zgłoszenia na adres: biuro@dnikosciola.pl. Jest to bezwzględnie konieczne, aby przygotować odpowiednią liczbę autobusów. Przejazd (tam i z powrotem) będzie kosztował 5 zł; płatne przy wsiadaniu do autobusu w Ustroniu.

Nabożeństwo i koncert – przeżyjmy to wspólnie

Główne nabożeństwo Ewangelickich Dni Kościoła odbędzie się w sobotę 17 czerwca 2017 roku w Bielsku-Białej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Karbowej 26. Chcemy się tam spotkać w gronie prawie 5000 osób.

To wyjątkowe przeżycie duchowe połączone ze szczególnym koncertem reformacyjnym otwarte jest dla wszystkich, nie tylko dla wcześniejszych uczestników EDK.

Szczególnie zapraszamy ewangelików z diecezji cieszyńskiej i katowickiej, którzy mieszkają niedaleko Bielska-Białej. Miejsc parkingowych wokół hali nie zabraknie. To wyjątkowa okazja do wspólnego śpiewu i modlitwy z taką liczbą współwyznawców.

Zaplanujcie to już teraz i przyjedźcie 17 czerwca na godzinę 15.00 do Bielska-Białej!

Nabożeństwo to będzie również transmitował II Program TVP. W ten sposób osoby mieszkające dalej od Bielska-Białej też będą mogły w nim uczestniczyć.

 

Ponadto przygotowujemy:

– wycieczki do leśnych kościołów

– zwiedzanie Cieszyna

– grę miejską w Bielsku-Białej

– specjalny program dla dzieci z niespodziankami

– paradę fiatów 500

– wiele innych atrakcji

 

Pełna informacja o Ewangelickich Dniach Kościoła: www.dnikosciola.pl